ทีเอชโฮสต์

ให้ธุรกิจของท่านได้มากกว่าด้วยพื้นที่เว็บไซต์ของ .th

General Features

All plans include

Free setup

Daily backup

Apache 2.2.15, PHP 5.3.3, MySQL 5.1.66

Joomla and Wordpress CMS

Web Statistic

PLESK 11.0.9 Control Panel

Not allowed Illegal contents, illegal software, MP3, IRC Bots, Spamming

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า