ภาษาไทย.ไทย

ชื่อโดเมนภาษาไทย รหัส .ไทย

จดฟรีวันนี้!

  ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Thai QR Payment ได้แล้ววันนี้

บริการเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของ .ไทย (ดอท ไทย) ทีเอชนิคยินดีนำเสนอบริการใหม่สำหรับชื่อโดเมน .ไทย โดยเฉพาะ ด้วยการเปิดให้บริการเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย ได้โดยยังสามารถใช้งานชื่อโดเมน .th ที่จดทะเบียนคู่กันได้ตามปกติ

บริการใหม่นี้เป็นการรวมฟังก์ชั่นการขอลบ .ไทย และฟังก์ชั่นการขอจดทะเบียน .ไทย เข้าไว้ด้วยกันภายใต้บริการ “เปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย” โดยระบบจะจัดการลบ .ไทย ชื่อเก่า และจดทะเบียน .ไทย ชื่อใหม่ ให้คู่กับชื่อโดเมน .th แทนและชื่อใหม่จะพร้อมใช้งานหลังจากคำขอเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ .ไทย ชื่อเก่าจะเข้าสู่ระยะลบตามวงจรชีวิตชื่อโดเมนเป็นเวลา 35 วัน ซึ่งในช่วงเวลานี้ชื่อเก่าจะยังไม่ว่างให้จดทะเบียนใหม่ได้

ทีเอชนิคเชื่อมั่นว่าบริการใหม่นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ .ไทย ช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการแก้ไขการสะกดชื่อ หรือ ต้องการเปลี่ยนชื่อ .ไทย โดยสาเหตุอื่นสามารถจัดการชื่อโดเมน .ไทย ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่กระทบต่อการใช้งาน .th อีกด้วย

ค่าบริการเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย

ผู้ใช้บริการจะได้รับยกเว้นค่าบริการในการขอเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย ชื่อใดชื่อหนึ่งเป็นครั้งแรก (ฟรี สำหรับการขอเปลี่ยนชื่อครั้งแรก) ทั้งนี้ ในการขอเปลี่ยนชื่อในครั้งถัดไป จะมีค่าบริการต่อครั้งจำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย

1. การตั้งชื่อโดเมน .ไทย ชื่อใหม่จะต้องสอดคล้องกับชื่อโดเมน .th ตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .ไทย ของนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย

2. ผู้ดูแลชื่อโดเมนสามารถส่งคำขอเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย ในระบบจัดการชื่อโดเมน โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

3. ระยะเวลาพิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย ปกติจะใช้เวลาภายใน 1 วัน โดยนายทะเบียนจะแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล

4. การเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย ครั้งแรก จะได้รับยกเว้นค่าบริการ

5. การขอเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย ครั้งที่สองเป็นต้นไป

5.1 ต้องเว้นระยะห่างจากการเปลี่ยนชื่อครั้งก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 35 วัน

5.2 มีค่าบริการครั้งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5.3 ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน จึงจะถือเป็นคำขอที่สมบูรณ์

5.4 นายทะเบียนสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการนี้

6. ชื่อโดเมน .ไทย ชื่อเก่าที่ถูกลบแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้

7. ชื่อโดเมน .ไทย ชื่อเก่าจะยังไม่ว่างให้จดทะเบียนใหม่ จนกว่าจะพ้นระยะลบ ซึ่งใช้เวลา 35 วัน นับจากวันที่คำขอเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย ได้รับอนุมัติ

8. กรณีผู้ดูแลชื่อโดเมนไม่ได้เป็นผู้ถือครองชื่อโดเมน ผู้ดูแลฯ ต้องยอมรับความเสียหายและจะกันนายทะเบียนออกจากความเสียหาย หากเกิดกรณีพิพาทกับผู้ถือครองชื่อโดเมน .ไทย จากผลดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อโดเมนโดยผู้ดูแลฯ

ข่าว .ไทย (dot Thai News)

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า