ข้อมูลสถิติจำนวนโดเมนรวบรวมโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

จำนวนชื่อโดเมน .TH และ .ไทย ปี พ.ศ. 2540 - 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

จำนวนชื่อโดเมน .TH จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

จำนวนชื่อโดเมน .ไทย จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ตารางแสดงจำนวนโดเมน .TH และ .ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ปี เดือน .ac.th co.th go.th in.th mi.th net.th or.th IDN.th SLD.th รวม
ศึกษา.ไทย ธุรกิจ.ไทย รัฐบาล.ไทย ไทย ทหาร.ไทย เน็ต.ไทย องค์กร.ไทย
2566 พฤศจิกายน 8,188 46,812 9,514 12,455 18 18 1,343 3,612 232 82,192
3,874 14,838 6,570 6,753 11 8 521 32,617
2566 ตุลาคม 8,223 46,739 9,495 12,482 18 18 1,344 3,621 231 82,171
3,894 14,868 6,562 6,741 11 8 522 32,648
2566 กันยายน 8,232 46,670 9,486 12,308 18 18 1,339 3,622 233 81,926
3,927 14,902 6,549 6,639 11 8 525 32,603
2566 สิงหาคม 8,233 46,549 9,479 12,265 18 18 1,334 3,626 234 81,756
3,936 14,942 6,547 6,639 11 8 525 32,651
2566 กรกฎาคม 8,235 46,461 9,492 12,106 18 18 1,332 3,624 226 81,512
3,950 15,009 6,558 6,517 11 8 527 32,623
2566 มิถุนายน 8,191 46,350 9,495 12,075 18 18 1,326 3,625 226 81,324
3,938 15,046 6,564 6,511 11 8 529 32,650
2566 พฤษภาคม 8,086 46,130 9,494 11,876 18 18 1,327 3,627 227 80,803
3,920 15,075 6,561 6,355 11 8 532 32,505
2566 เมษายน 8,032 46,081 9,499 11,249 18 18 1,329 3,622 227 80,075
3,927 15,138 6,564 5,781 11 8 530 32,002
2566 มีนาคม 8,008 46,110 9,490 11,256 18 18 1,333 3,627 216 80,076
3,951 15,234 6,550 5,793 11 8 531 32,117
2566 กุมภาพันธ์ 8,021 45,992 9,477 11,123 19 19 1,327 3,627 217 79,822
3,972 15,272 6,531 5,703 11 8 533 32,068
2566 มกราคม 8,019 45,850 9,465 11,018 19 19 1,326 3,631 218 79,565
3,982 15,296 6,520 5,638 11 8 533 32,024
2565 ธันวาคม 8,045 45,823 9,446 10,962 19 19 1,332 3,643 217 79,506
4,021 15,378 6,500 5,568 11 8 536 32,058
2565 พฤศจิกายน 8,051 45,833 9,437 10,988 19 20 1,336 3,652 212 79,548
4,066 15,431 6,482 5,581 11 9 538 32,153

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า