ฝากชื่อโดเมน

เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงธุรกิจของท่านด้วยบริการฝากชื่อโดเมน

บริการโดยคนไทย

รองรับการใช้งานเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

บริการโดยคนไทย

รองรับการใช้งานเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

บริการโดยคนไทย

รองรับการใช้งานเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

ขอใช้บริการ / ต่ออายุ

428 ฿
  • * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แก้ไขรูปแบบบริการ

214 ฿
  • * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวเลือกสำหรับการฝากชื่อโดเมน .th

Static Web Page

  • ตัวเลือก Static Web Page - เป็นบริการฝาก Webpage ไว้บนเครื่องของ THNIC โดยมีรายละเอียดดังนี้
    • THNIC จะสร้าง 1 Underconstruction Webpage ให้โดยระบุชื่อของเจ้าของชื่อโดเมน
    • ท่านสามารถส่งไฟล์ต่าง ๆ สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลง website ของท่าน มาที่ support@thnic.co.th ได้ฟรี 2 ครั้ง โดยจำกัดขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 Mb และต้องไม่เป็น CGI สคริปท์ ใด ๆ

Web Forwarding

  • ตัวเลือก Web Forwarding - เป็นบริการส่งต่อ Webpage ไปยัง URL> ที่ท่านต้องการ โดยในการใช้งาน ท่านจะเห็นเพียง URL

Email Forwarding

  • ตัวเลือก E-mail Forwarding: No - หมายถึงท่านไม่ขอใช้บริการส่งต่อ e-mail
  • ตัวเลือก E-mail Forwarding: Yes - เป็นบริการส่งต่อ e-mail ซึ่งทุก e-mail ที่ส่งมาภายใต้โดเมนของท่าน จะถูกส่งต่อไปยัง e-mail ปลายทางที่ท่านระบุเพียง 1 ชื่อ

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า