วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Thai QR Payment ได้แล้ววันนี้ !

ช่องทางการชำระเงิน

1. ช่องทางออนไลน์

QR Payment / Paypal / Credit Card (ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

1. ส่งคำขอสมัครใช้บริการ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู ‘ชำระเงินออนไลน์’ คลิกที่นี่

3. กรอก ‘ชื่อโดเมน’ หรือ ‘หมายเลขการสั่งซื้อ’

4. คลิก‘ค้นหา’ แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดค่าบริการ

5. คลิก ‘เพิ่มลงตะกร้าสินค้า’

6. คลิก ‘ชำระเงิน’

7. คลิก 'ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและเข้าใจรายละเอียดด้านบนแล้ว ต้องการชำระเงิน’

8. คลิก วิธีการชำระเงินที่ต้องการ

9. ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์

** การชำระค่าบริการออนไลน์ ยังไม่รองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย **

2. ช่องทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

Mobile Banking/Internet Banking/ATM/เคาท์เตอร์ธนาคาร (กรุณาตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ณ จุดรับชำระ)

2.1 ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี ‘บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด’

ธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา
payatscb ธนาคารไทยพาณิชย์ 130-3-00550-1 กระแสรายวัน ซอยอารีย์สัมพันธ์
paatkbank ธนาคารกสิกรไทย 178-1-02849-1 กระแสรายวัน คลองหลวง

2.2 นำส่งไฟล์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมกับระบุชื่อโดเมน ทางอีเมล support@thnic.co.th (ไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , JPEG , PNG เท่านั้น)

3. ช่องทางชำระด้วยเช็คหรือธนาณัติ
 • สั่งจ่ายเช็คหรือธนาณัติในนาม "บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด"
 • ส่งเช็คหรือธนาณัติพร้อมรายละเอียดใบแจ้งหนี้ (ถ้าไม่มี กรุณาแจ้งชื่อโดเมน) มาที่
  ‘บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ตู้ปณ.58 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120’

ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้

กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่
 1. ส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนและนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามขั้นตอน
 2. แจ้งความประสงค์ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ พร้อมกับระบุชื่อโดเมน มายังอีเมล support@thnic.co.th
 3. หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาชื่อโดเมนเรียบร้อย จึงจะส่งใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ให้ทางอีเมล

กรณีต่ออายุชื่อโดเมน
 1. ส่งคำขอต่ออายุชื่อโดเมนตามขั้นตอน
 2. แจ้งความประสงค์ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ พร้อมกับระบุชื่อโดเมน มายังอีเมล support@thnic.co.th
 3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลสำหรับออกเอกสาร กรุณาดำเนินการเปลี่ยนในระบบ หรือ ระบุให้ชัดเจนในอีเมล
 4. เจ้าหน้าที่จะออกใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ตามข้อมูลที่ท่านต้องการ และจะส่งเอกสารให้ทางอีเมล

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007