วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าบริการ .th ด้วย Paypal ได้แล้ววันนี้ !

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการชำระค่าบริการ

Purchase Number
เลขที่คำร้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
Domain Name
ชื่อโดเมน

ช่องทางการชำระเงิน

Online Payment

เข้าสู่ระบบชำระค่าบริการออนไลน์ที่

** การชำระผ่านเครดิตการ์ด ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ **
 1. สั่งจ่ายเช็คหรือธนาณัติในนาม "บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด"
 2. ส่งเช็คหรือธนาณัติพร้อมรายละเอียดใบแจ้งหนี้มาที่

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
ตู้ปณ. 58 ปณจ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ชำระค่าบริการที่ธนาคารไทยพาณิชย์

  • กรณีที่ 1 : โดยใช้ใบแจ้งหนี้ของ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
  • กรณีที่ 2 : โดยใช้ใบนำฝาก Bill Payment Real Time ( ตัวอย่าง Bill Payment Real Time )
  • ท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
  payatscb

  ชื่อบัญชี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
  เลขที่บัญชี : 130-3-00550-1
  สาขา : ซอยอารีสัมพันธ์
  ประเภทของบัญชี : กระแสรายวัน
  รหัสโอนเงินต่างประเทศ : SICOTHBK

  • แฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อโดเมน และเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ/คำขอ มาที่ (+66)0-2564-8033

ชำระค่าบริการที่ธนาคารกสิกรไทย

  • กรณีที่ 1 : โดยใช้ใบแจ้งหนี้ของ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
  • ท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
  • กรณีที่ 2 : โดยใช้ใบนำฝากเงิน
  • สำหรับสาขาต่างจังหวัด ท่านจะเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 30 บาท
  paatkbank

  ชื่อบัญชี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
  เลขที่บัญชี : 178-2-66467-7
  สาขา : คลองหลวง
  ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
  รหัสโอนเงินต่างประเทศ : KASITHBK

  • แฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อโดเมน และเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ/คำขอ มาที่ (+66)0-2564-8033

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ หรือต้องการเปลี่ยนชื่อและที่อยู่บนใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้ง "ชื่อและที่อยู่" ที่ถูกต้องมาพร้อมกับหลักฐานการชำระค่าบริการ


โปรดติดต่อ

อีเมล : billing@thnic.co.th
โทรศัพท์ : (+66)0-2105-4007 (8:30-16:30 น.)

การชำระเงิน

สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน

เมื่อทีเอชนิคได้รับค่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากผู้ลงทะเบียนแล้ว ทีเอชนิคจะดำเนินการอนุมัติชื่อโดเมนให้เป็นลำดับต่อไป และจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ตามที่อยู่ของผู้ติดต่อทางด้านบัญชี (Billing Contact)

สำหรับการต่ออายุชื่อโดเมน

ทีเอชนิคจะจัดส่ง อีเมลอัตโนมัติ แจ้งเตือนการหมดอายุก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน และ 15 วันตามลำดับ ไปยัง login ที่ใช้บริหารจัดการโดเมนนั้นๆ เท่านั้น

หมายเหตุ

ถ้าชำระค่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมน หลังจาก 30 วัน นับจากวันที่ ที่ลงในเอกสาร ชื่อโดเมนอาจถูกลบออกจากฐานข้อมูล .th

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ชั้นที่ 2 ห้อง พี-206 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ใหม่) : 0135542000672

ขั้นตอนการขอใบแจ้งหนี้

กรุณาส่งรายละเอียดสำหรับการขอใบแจ้งหนี้มายังอีเมล support@thnic.co.th

 • ชื่อโดเมน
 • จำนวนปี
 • ชื่อ-ที่อยู่ของหน่วยงาน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก พร้อมแจ้งสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา

หมายเหตุ กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ ทีเอชนิคจะดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ให้เมื่อคำขอผ่านการพิจารณาเอกสารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
** ในกรณีที่ท่านได้ชำระค่าบริการเข้ามาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังได้รับจดหมายแจ้งเตือนหมดอายุ THNIC ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เนื่องจากอาจเกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
** หากไม่ได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีภายใน 2 อาทิตย์รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทีเอชนิคทันที
** กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีจะถูกส่งออกหลังจากทีเอชนิคได้รับหนังสือหักภาษีเรียบร้อย

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007