31 พฤษภาคม 2561

ประกาศ THNIC ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลของ Whois

เนื่องจากผลกระทบจากการบังคับใช้กฏหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับ THNIC ที่มีลูกค้าอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) THNIC จึงปฏิบัติตามคำแนะนำจาก ICANN เรื่อง (Advisory Statement: Temporary Specification for gTLD Registration Data) หากลูกค้าประสงค์จะขอข้อมูลผู้ดูแลด้าน Technique ที่ Whois ไม่แสดงไว้ สามารถติดต่อ staff@thnic.co.th เพื่อพิจารณาและแจ้งข้อมูลต่อไป

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า