3 มิถุนายน 2567

เปิดรับสมัครแล้ว! ทีเอชนิค เปิดจดชื่อโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง รอบที่ 2/2567

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (SLD.th) รอบที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567
การเปิดรับจดทะเบียน SLD.th มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนรวมถึงการต่ออายุการใช้งาน เข้ากองทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่สำคัญในประเทศไทย กิจกรรมการนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชนห่างไกลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในราคาย่อมเยา รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไทยทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน SLD.th รอบที่ 2/2567 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ thnic.co.th/sld

สิทธิพิเศษ สำหรับการต่ออายุ SLD.th ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไป ชำระค่าต่ออายุเพียงปีละ 856 บาทเท่านั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล sld@thnic.co.th หรือ โทรศัพท์ 0 2105 4007

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า