1 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัล กิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี ".ไทย" เดือนสิงหาคม 2564

 

Power Bank - Anker PowerCore Select 10000 Black

.th

.ไทย

durongrit.in.th

ดุรงค์ฤทธิ์

rx.in.th

อาร์เอ็กซ์.ไทย

SEM100LIBRARY.IN.TH

ห้องสมุด๑๐๐ปีเสมพริ้งพวงแก้ว.ไทย

Xiaomi หูฟังไร้สาย รุ่น MI TRUE WIRELESS EARBUDS BASIC 2

.th

.ไทย

fai.in.th

ฝ้าย.ไทย

esco.co.th

เอสโก้.ธุรกิจ.ไทย

thaimitsuwa.co.th

ไทยมิตซูวา.ธุรกิจ.ไทย

กระเป๋าผ้ากระสอบรักษ์โลก

.th

.ไทย

serenadetour.co.th

เซเรเนดทัวร์.ธุรกิจ.ไทย

nawasith.co.th

นวสิทธิ์.ธุรกิจ.ไทย

apex.in.th

เอเพ็กซ์.ไทย

hv.ac.th

หัวหินวิทยาลัย.ศึกษา.ไทย

lada.in.th

ลดา.ไทย

megaweb.co.th

เมกกาเว็บ.th

zerowaste.co.th

ซีโรเวซท์.ธุรกิจ.ไทย

zoom.co.th

ซูม.ธุรกิจ.ไทย

sesao1.go.th

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา1.รัฐบาล.ไทย

mkc.co.th

เอ็มเคซี.ธุรกิจ.ไทย

santo.go.th

แสนตอ.รัฐบาล.ไทย

bothong.go.th

อบตบ่อทอง.รัฐบาล.ไทย

faktha.go.th

ฟากท่า.รัฐบาล.ไทย

rnpw.co.th

อาร์เอ็นพีดับเบิ้ลยู.ธุรกิจ.ไทย

siriautomatic.co.th

สิริออโตเมติก.ธุรกิจ.ไทย

bpi.ac.th

สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์.ศึกษา.ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ของรางวัลมีจำนวนรวม 1,000 ชิ้น
 2. ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัลประจำเดือน เม.ย. - ธ.ค. 64 ผ่านทางเว็บไซต์ thnic.co.th ในวันแรกของเดือนถัดไป โดยเริ่มประกาศตั้งแต่เดือน พ.ค. 64 - ม.ค. 65
 3. บริษัทฯ ให้สิทธิ์สำหรับผู้กรอกแบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วนและคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ในกรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือยกเลิกของรางวัลนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ของรางวัลไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อโดเมน ต่อ 1 รางวัล
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดสิทธิ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี .ไทย ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 9. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลรวมตลอดกิจกรรมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้พร้อมของรางวัล

การจัดส่งของรางวัล:

 • การดำเนินการจัดส่งของรางวัลใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัลในแต่ละเดือน
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้ที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการรับของรางวัล โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งนี้ จำกัดการส่งภายในประเทศเท่านั้น

ดูรายละเอียดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปีดอทไทยเพิ่มเติม ได้ที่

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า