27 พฤศจิกายน 2563

แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบจดทะเบียนและจัดการโดเมนชั่วคราว ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 -21.00 น.

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด มีกำหนดปรับปรุงระบบจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมน ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 -21.00 น. ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้บางช่วง ดังนั้น บริษัทฯ จะงดให้บริการจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมนในวันและเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ การปรับปรุงระบบจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดเมน และชื่อโดเมนของท่านยังคงใช้งานได้ตามปกติ
หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออีเมล staff@thnic.co.th , โทรศัพท์ 0 2105 4007 หรือ Livechat ที่เว็บไซต์ thnic.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า