19 มิถุนายน 2563

ประกาศเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบจดทะเบียนและระบบจัดการชื่อโดเมนในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ขอเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบจดทะเบียนและระบบจัดการชื่อโดเมนชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศใหม่

ทั้งนี้ ระบบจดทะเบียนและระบบจัดการชื่อโดเมนยังคงให้บริการได้ตามปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า