15 มิถุนายน 2563

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบจดทะเบียนและระบบจัดการโดเมนชั่วคราว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563

เนื่องจากบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด จะปิดปรับปรุงระบบจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมนชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะงดให้บริการจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมนในช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว
หากท่านต้องการ สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่อีเมล staff@thnic.co.th หรือโทรศัพท์ 0 2105 4007 หรือ Livechat กับเจ้าหน้าที่ได้ที่เว็บไซต์ thnic.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า