1 มิถุนายน 2563

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบที่ 2/2563

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563
การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งาน เข้ากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์
ผู้สนใจสามารถดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า