19 มีนาคม 2563

ประกาศ เลื่อนการปิดปรับปรุงระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมนใน วันที่ 28 มีนาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นและทุกภาคส่วนต้องติดตามมาตรการของภาครัฐแบบวันต่อวัน ดังนั้น ทีเอชนิค จึงตัดสินใจเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมนในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศใหม่ จากเหตุผลดังกล่าวมีผลให้ต้องเลื่อนการปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมนออกไปด้วย ทั้งนี้ ทีเอชนิคยังสามารถดำเนินงานและให้บริการได้ตามปกติ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า