25 พฤศจิกายน 2562

ทีเอชนิค ประกาศปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลที่อยู่

ทีเอชนิค ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ของผู้ติดต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จากเดิมที่ทางทีเอชนิคจะเก็บข้อมูลที่อยู่เป็นไปตามโครงสร้างดังนี้

ที่อยู่ ( Address )

รหัสไปรษณีย์ ( Zipcode )

ประเทศ ( Country )

เปลี่ยนเป็น

ที่อยู่ 1 ( Address 1 )

ที่อยู่ 2 ( Address 2 )

อำเภอ ( City )

จังหวัด ( State / Province )

ประเทศ ( Country )

รหัสไปรษณีย์ ( Zipcode )

ท่านสามารถเข้ามาแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลผู้ติดต่อของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ ผ่านทางระบบจัดการโดเมนของทีเอชนิค https://thdomain.thnic.co.th/myaccount/

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า