1 สิงหาคม 2562

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบที่สองของปี 2562

Rounded Image
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่สองของปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562
การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งานเข้ากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ
ผู้สนใจจดโดเมน .th SLD สามารถดูรายละเอียดและส่งคำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ที่ thnic.co.th/sld ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า