BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

บริการ

THNIC เปิดให้บริการโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th

Press Release

THNIC จะเปิดให้จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้โดเมนระดับบนสุด (Top Level Domain) .th ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการศึกษา โดยการพิมพ์ URL เป็นภาษาไทย ก็จะสามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซด์นั้นได้ตามปกติ เช่น ทีเอชนิค.th หรือ www.ทีเอชนิค.th

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนาม THNIC (Thailand Network Information Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการ .th ได้เผยถึงการนำระบบชื่อโดเมนภาษาไทยเข้ามาใช้ว่า "ขณะนี้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโลกของอินเทอร์เน็ต ทำให้ Internationalizing Domain Name System (IDNS) หรือระบบชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านการใช้งาน และกลุ่มคนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นของตนก็สามารถจดจำและเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ในส่วนของเจ้าของเว็บไซต์ต่าง ก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยในปัจจุบันระบบโดเมนภาษาท้องถิ่นเริ่มมีการใช้งานในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลี เป็นต้น เว็บเบราเซอร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็เริ่มมีการพัฒนาให้สนับสนุนการใช้งานภาษาท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อย ๆ"

ด้านกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ซึ่งมีคณะทำงานเรื่องชื่อโดเมน โดยมีประธานคณะทำงานคือ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงฯ ได้แสดงการสนับสนุนการนำระบบชื่อโดเมนภาษาไทยเข้ามาใช้ว่า เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีภาษาเป็นของตนเอง เป็นการนำเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานมาใช้ ร่วมกับ เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน และยังเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ที่ใช้ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่สามารถเข้าใช้เว็บไซ ต์ต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับคนจำนวนมาก

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (T.H.NIC Co., Ltd.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรับลงทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th ได้อธิบายถึงวิธีการลงทะเบียนว่า "สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th สามารถเข้ากรอกคำขอใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย http://ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย.th หรือ http://www.thnic.or.th โดยเพียงอ้างอิงชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ในช่วงแรกนี้จะเปิดให้บริการกับผู้ที่จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2547 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งผู้ที่ยื่นจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษหลังจากวันที่ 25 มิถุนายน 2547 สามารถยื่นขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย.th หรือ http://www.thnic.or.th หรืออีเมล์สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ staff@thnic.co.th

ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้ระบบโดเมนภาษาไทย ต้องใช้เว็บเบราเซอร์ที่สนับสนุนดังนี้ 

  • Opera ตั้งแต่รุ่น 7.2 ขึ้นไป (Windows/MacOS/Linux/etc.)
  • Konqueror ตั้งแต่รุ่น 3.2 ขึ้นไป (Linux)

 และยังมีเว็บเบราเซอร์ที่สามารถใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทยได้เมื่อลงโปรแกรมเสริม (plug-in) ได้แก่ 

  • Internet Explorer ตั้งแต่รุ่น 5.0 ขึ้นไป (Windows)
    • Internet Explorer ตั้งแต่รุ่น 5.0 ขึ้นไป (Windows)
    • และดาวน์โหลดโปรแกรม i-Nav plug-in จากเว็บไซต์http://www.idnnow.com/index.jsp