บริการจดโดเมนระดับ 2

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH รอบที่ 2/2564
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

PAY.THMY.THYOYISTATION.THHIPFLAT.TH
MOODYS.THHIPRA.THMANGO.THMAYORAL.TH
LAYGA.THROCA.THOPPO.THLAUFEN.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 มิ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
1 JUN 2021 - 31 JUL 2021
2 ส.ค. 2564
2 AUG 2021
2 ส.ค. 2564 - 9 ส.ค. 2564
2 AUG 2021 - 9 AUG 2021
9 ส.ค. 2564
9 AUG 2021

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
Guidelines

[ THA ][ ENG ]

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
Announcement

[ THA ][ ENG ]

Press Release

[ THA ][ ENG ]

การชำระเงิน
Payment Method

[ THA ][ ENG ]

รายชื่อโดเมน sld ที่จดทะเบียนแล้ว

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH
.TH Second-Level Domain