บริการจดโดเมนระดับ 2

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH รอบที่ 2/2565
.TH Second-Level Domain

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565
1 JUN 2022 - 31 JUL 2022
1 ส.ค. 2565
1 AUG 2022
1 ส.ค. 2565 - 8 ส.ค. 2565
1 AUG 2022 - 8 AUG 2022
8 ส.ค. 2565
8 AUG 2022

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
Guidelines

[ THA ][ ENG ]

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
Announcement

[ THA ][ ENG ]

Press Release

[ THA ][ ENG ]

การชำระเงิน
Payment Method

[ THA ][ ENG ]

รายชื่อโดเมน sld ที่จดทะเบียนแล้ว

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH
.TH Second-Level Domain