บริการจดโดเมนระดับ 2

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH รอบที่ 1/2565
.TH Second-Level Domain

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2565
1 FEB 2022 - 31 MAR 2022
1 เม.ย. 2565
1 APR 2022
1 เม.ย. 2565 - 7 เม.ย. 2565
1 APR 2022 - 7 APR 2022
7 เม.ย. 2565
7 APR 2022

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
Guidelines

[ THA ][ ENG ]

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
Announcement

[ THA ][ ENG ]

Press Release

[ THA ][ ENG ]

การชำระเงิน
Payment Method

[ THA ][ ENG ]

รายชื่อโดเมน sld ที่จดทะเบียนแล้ว

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH
.TH Second-Level Domain