บริการจดโดเมนระดับ 2

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH รอบที่ 1/2564
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AJOVY.THAMADEUS.THBITCOIN.TH (คำขอที่ 1549)BLOCKCHAIN.TH
BTC.THCOPAXONE.THCRYPTO.THDISCOVERYPLUS.TH
DOUGLAS.THETHEREUM.THETH.THIQOO.TH
JTEXPRESS.THPOCO.THRIVIAN.THSEO.TH
SHOPEEPAY.THSIMON.THSUDOCREM.THTEVA.TH
THAN.THBITCOIN.TH (คำขอที่ 1562)LIUGONG.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AJOVY.THAMADEUS.THBITCOIN.TH (คำขอที่1562)COPAXONE.TH
DISCOVERYPLUS.THDOUGLAS.THIQOO.THJTEXPRESS.TH
LIUGONG.THPOCO.THRIVIAN.THSEO.TH
SHOPEEPAY.THSIMON.THSUDOCREM.THTEVA.TH
THAN.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564
1 FEB 2021 - 31 MAR 2021
1 เม.ย. 2564
1 APR 2021
1 เม.ย. 2564 - 7 เม.ย. 2564
1 APR 2021 - 7 APR 2021
7 เม.ย. 2564
7 APR 2021

ยื่นคำร้องขอโต้แย้งผลการพิจารณา

ยื่นคำร้อง

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
Guidelines

[ THA ][ ENG ]

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
Announcement

[ THA ][ ENG ]

Press Release

[ THA ][ ENG ]

การชำระเงิน
Payment Method

[ THA ][ ENG ]

รายชื่อโดเมน sld ที่จดทะเบียนแล้ว

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH
.TH Second-Level Domain