BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิคจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปีปันน้ำใจคืนสู่สังคม

ทีเอชนิคจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปีปันน้ำใจคืนสู่สังคม


ทีเอชนิคจัดกิจกรรม "ปันรักสู่น้อง ตอนแต้มสีแต้มฝัน" หวังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนในระดับประถมศึกษาโดยสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาและเครื่องเล่นที่เหมาะสมแก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลน อีกทั้งยังถือโอกาสนี้ในการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด นำพนักงานและอาสาสมัครที่มีจิตอาสา นำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา เครื่องเล่น และอุปกรณ์ทาสีร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่นและอาคารโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทาสีและทำความสะอาดเครื่องเล่นรวมทั้งรั้วระเบียงอาคารเรียน

ส่วนในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ทางทีเอชนิคถือโอกาสเนื่องในวันแม่แห่งชาติเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง รวมทั้งทำกิจกรรมกับเด็กๆ และคุณแม่ ด้วยการร่วมสนุกเล่นเกมส์ชิงรางวัล และได้มอบชุดของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนอีกด้วย

ทีเอชนิคมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้สังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยที่เหมาะสม ทั้งพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อที่พวกเขาเหล่านี่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไป

ภาพบรรยากาศ วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพบรรยากาศ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปรับปรุงล่าสุด : 23 สิงหาคม 2010

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสตรีสากล 2559...
[ 08 มีนาคม 2016 ]
Dr. Steve Crocker และ Mr. John Crain เ...
[ 18 มิถุนายน 2013 ]
THNG 3rd Camp: IT Innovation for Socie...
[ 02 เมษายน 2013 ]
THNIC Outing 2012...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
THNIC Authorized Reseller Training #5...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
DBD e-Commerce Fair 2012...
[ 08 สิงหาคม 2012 ]