BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแล...

ทีเอชนิคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 9


การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 - 13 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมสมัชชาในครั้งนี้เป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นและนำไปสู่การจัดทำร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 มุ่งหวังให้เป็นแม่แบบในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความรู้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยให้สามารถพึ่งพาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้ถือโอกาสนี้เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย (ดอทไทย) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากใจชาวทีเอชนิค สามารถเข้าดูรายละเอียด ไทย เพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูล.ทีเอชนิค.ไทย นอกจานั้นภายในบูธยังจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเข้ามาซักถามและร่วมสนุกกับกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศ

ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจสอบถามถึงรายละเอียดการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย (ดอทไทย) ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจสอบถามถึงรายละเอียดการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย (ดอทไทย)
ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย (ดอทไทย)

ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกับทางทีเอชนิค ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกับทางทีเอชนิค
ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกับทางทีเอชนิค

ทีมงานทีเอชนิค
ทีมงานทีเอชนิคปรับปรุงล่าสุด : 13 มกราคม 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสตรีสากล 2559...
[ 08 มีนาคม 2016 ]
Dr. Steve Crocker และ Mr. John Crain เ...
[ 18 มิถุนายน 2013 ]
THNG 3rd Camp: IT Innovation for Socie...
[ 02 เมษายน 2013 ]
THNIC Outing 2012...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
THNIC Authorized Reseller Training #5...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
DBD e-Commerce Fair 2012...
[ 08 สิงหาคม 2012 ]