BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิคระดมอาสาสมัครลงพื้นที่บ้านหมี่ลพบุรี

ทีเอชนิคระดมอาสาสมัครลงพื้นที่บ้านหมี่ลพบุรี


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2553 อาสาสมัครของบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครจาก THNG (Thailand Networking Group) จำนวน 11 คน เดินทางไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยจัดเตรียมสิ่งของลงถุงยังชีพให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายสู่พื้นที่ที่ประสบภัย


ภาพบรรยากาศ

ทีเอชนิคระดมอาสาสมัครลงพื้นที่บ้านหมี่ลพบุรี ทีเอชนิคระดมอาสาสมัครลงพื้นที่บ้านหมี่ลพบุรี ทีเอชนิคระดมอาสาสมัครลงพื้นที่บ้านหมี่ลพบุรี ทีเอชนิคระดมอาสาสมัครลงพื้นที่บ้านหมี่ลพบุรี ทีเอชนิคระดมอาสาสมัครลงพื้นที่บ้านหมี่ลพบุรี ทีเอชนิคระดมอาสาสมัครลงพื้นที่บ้านหมี่ลพบุรี


ปรับปรุงล่าสุด : 28 ตุลาคม 2010

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสตรีสากล 2559...
[ 08 มีนาคม 2016 ]
Dr. Steve Crocker และ Mr. John Crain เ...
[ 18 มิถุนายน 2013 ]
THNG 3rd Camp: IT Innovation for Socie...
[ 02 เมษายน 2013 ]
THNIC Outing 2012...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
THNIC Authorized Reseller Training #5...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
DBD e-Commerce Fair 2012...
[ 08 สิงหาคม 2012 ]