BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิคร่วมใจมอบเรือแด่ผู้ประสบอุทกภัย

ทีเอชนิคร่วมใจมอบเรือแด่ผู้ประสบอุทกภัย


เนื่องจากหลายจังหวัดกำลังเผชิญหน้ากับอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบหลายปี เป็นเหตุให้ สาธารณูปโภค และการคมนาคมในหลายพื้นที่ถูกตัดขาด ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค ความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ระดับน้ำขึ้นสูงมากได้ บริษัท ที.เอช.นิคจำกัด จึงร่วมใจกันทั้งภาคส่วนองค์กร ผู้บริหาร และพนักงานสมทบทุนซื้อเรือ 1 ลำ มูลค่า 120,000 บาท มอบให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยเพื่อใช้เป็นพาหนะในการลงพื้นที่นำอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถออกมารับสิ่งของจำเป็นได้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยังมีหลายผู้ประสบอุทุกภัยอีกหลายพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึง ทีเอชนิคจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อเรือ เพื่อจะนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากที่รอคอยด้วยความหวัง สอบถามรายละเอียดการร่วมบริจาคติดต่อได้ที่ pr(at)thnic.co.th


ภาพบรรยากาศ

ทีเอชนิคร่วมใจมอบเรือแด่ผู้ประสบอุทกภัย ทีเอชนิคร่วมใจมอบเรือแด่ผู้ประสบอุทกภัย ทีเอชนิคร่วมใจมอบเรือแด่ผู้ประสบอุทกภัย


ปรับปรุงล่าสุด : 28 ตุลาคม 2010

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสตรีสากล 2559...
[ 08 มีนาคม 2016 ]
Dr. Steve Crocker และ Mr. John Crain เ...
[ 18 มิถุนายน 2013 ]
THNG 3rd Camp: IT Innovation for Socie...
[ 02 เมษายน 2013 ]
THNIC Outing 2012...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
THNIC Authorized Reseller Training #5...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
DBD e-Commerce Fair 2012...
[ 08 สิงหาคม 2012 ]