BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิคร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ทีเอชนิคร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย


เนื่องจากหลายจังหวัดกำลังเผชิญหน้ากับอุทกภัยครั้งใหญ่ ในรอบหลายปี เป็นเหตุให้สาธารณูปโภคและการคมนาคม ในหลายพื้นที่ถูกตัดขาด ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค ความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึง พื้นที่ที่ระดับน้ำขึ้นสูงมากได้

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อเรือ เพื่อจะนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงผู้ประสบภัยอีกจำนวนมาก ที่รอคอยด้วยความหวัง สอบถามรายละเอียดการบริจาคติดต่อได้ที่ pr(at)thnic.co.th


ปรับปรุงล่าสุด : 24 ตุลาคม 2010

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสตรีสากล 2559...
[ 08 มีนาคม 2016 ]
Dr. Steve Crocker และ Mr. John Crain เ...
[ 18 มิถุนายน 2013 ]
THNG 3rd Camp: IT Innovation for Socie...
[ 02 เมษายน 2013 ]
THNIC Outing 2012...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
THNIC Authorized Reseller Training #5...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
DBD e-Commerce Fair 2012...
[ 08 สิงหาคม 2012 ]