ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Thai QR Payment ได้แล้ววันนี้ !

.th Domain Name Life Cycle

ทีเอชนิค ทำการกำหนด .th Domain Name life Cycle ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับโดเมน .th ให้เข้าสู่ระดับสากล และให้เป็นไปตามมาตรฐานของ RFC3915 ที่ได้ระบุไว้ โดยโดเมน .th จะมีสถานะในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน และส่งผลถึงการใช้งานของโดเมนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ช่วงต่าง ๆ ...

.th ให้ธุรกิจคุณมีโอกาสได้มากกว่า

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007