BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

Vonline ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าบนอินเตอร์เน็ต

"V online ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าบนอินเทอร์เน็ต"

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้รับเกียรติจาก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และชมรมอีคอมเมิร์ซไทย ในการจัดสัมมนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในหัวข้อ "V online ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าบนอินเทอร์เน็ต" เพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกรรมออนไลน์ รวมไปถึงขบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำอีคอมเมิร์ซ

สัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ (National ICT Learning Center) ชั้น 6 อาคาร เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (มหาชน) จำกัด[INET] สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ [GITS] และ นิตยสาร E-Commerce

ในช่วงแรกของการสัมมนา คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้กล่าวถึง ดอท อิน ไทย หรือ .in.th สั้นๆ ว่า "เป็นโดเมนเนมดอทนี้เป็นดอทน้องใหม่ที่ต้องการจะสื่อถึงคำว่า "ในประเทศไทย" ผู้ที่จะสามารถจดทะเบียนได้จะต้องเป็น บุคคลหรือองค์กรไทย หรือมีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และเพื่อให้ดอทอินไทยสามารถแข่งขันได้กับดอทต่างชาติ เนื่องจากปัจจุบันชื่อโดเมนภายใต้ดอทต่างชาติที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เริ่มหายากมาก ที่จะตรงกับธุรกิจ เครื่องหมายการค้า หรือชื่อจดจำได้ง่าย ซึ่งในขณะเดียวกัน ดอทอินไทยยังคงมีชื่อที่เป็นที่ต้องการ หรือชื่อสวยๆ ที่จดจำได้ง่ายเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนไทยในการจดทะเบียนซึ่งผู้จดจำเป็นจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติหรือหน่วยงานต่างชาติ จำเป็นจะต้องมีกิจการที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย"

คุณภูมิจิต ญอง อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโดเมนเนม และพูดถึง The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ว่าเป็นผู้กำหนดนโยบาย และประสานงานการจัดสรรทรัพยากร รวมไปถึงนโยบายเกี่ยวกับ Top-Level Domain name (TLD) คุณภูมิจิตยังให้ความเห็นอีกว่า "โดเมนเนมมีประโยชน์ที่สำคัญมาก สองอย่างคือ เป็นแบรนด์ของเราในการ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และเป็นที่อยู่สำหรับการติดต่อทางอีเมล์ เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจเปลี่ยน IP address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ยังคงรักษาโดเมนเนมไว้ได้" นอกจากนี้ยังพูดถึงประเภทของโดเมนที่แบ่งตามลำดับเช่น general Top-Level Domain name (gTLD) มีการแบ่งเป็น .com .net .org และอื่นๆ country code Top-Level Domain name (ccTLD) มีการแบ่งตามประเทศเช่น .th .us .tv และคุณภูมิจิตก็ได้พูดถึงหลักการตั้งชื่อโดเมนที่ดีพร้อมขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมน รวมไปถึงวงรอบการลบชื่อโดเมนทิ้งจากระบบ

คุณธิติกร จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ได้กล่าวถึงภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและแนวทางการป้องกันโดยใช้เทคโนโลยีใบรับรองดิจิทัล ซึ่งจะครอบคลุมได้ทั้งเรื่องความลับของข้อมูล ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล การระบุตัวตนของผู้สร้างข้อมูล และการมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบ คุณธิติกรได้ยกตัวอย่าง เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) ที่จะทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และได้ทำการสาธิตการดักจับข้อมูล และการป้องกันด้วยเทคนิค Server และ Client Authentication รวมไปถึงการแนะนำบริการ G-CA ซึ่งเป็น Certificate Authority ผู้ให้บริการออกใบรับรองดิจิตอล โดยผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://g-ca.thaigov.net

คุณอนุชา จากไปรษณีย์ไทย ได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายขนส่งมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันการทำงานของไปรษณีย์ไทยเป็นระบบสากลขึ้นมาก อีกทั้งยังมีการประสานงานกับบริษัทขนส่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในประเทศอย่าง รสพ. หรือการรถไฟฯ และบริษัทต่างประเทศอย่าง DHL ทั้งนี้ทางไปรษณีย์ไทยยังมีบริการที่มากกว่าการขนส่งตามปกติ โดยเป็นการบริการแบบเฉพาะธุรกิจซึ่งลูกค้าจะต้องมาตกลงรายละเอียดกับแผนกบริการลูกค้าก่อน บริการดังกล่าวเป็นต้นว่า การเก็บเงินปลายทาง การส่งสินค้าหนักกว่า 20 กิโลกรัม และ การดำเนินการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆ เป็นต้น

สุดท้ายคุณภาวุธ จากชมรมอีคอมเมิร์ซไทย ได้เล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจของตนเองด้วยการมองรอบตัวแบบ 360 องศา คุณภาวุธกล่าวถึงหัวใจหลักที่สำคัญในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซห้าอย่างคือ

  • customer ลูกค้า สามารถเป็นได้ทั้ง online และ offline ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณภาวุธอยากให้มองลูกค้าให้ชัดว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนและจะเข้าถึงได้อย่างไร
  • product ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นสามรูปแบบได้แก่ สินค้า ข้อมูล และบริการ ซึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งอยากอาจมีรูปแบบวิธีการขายได้หลากหลายมากกว่าที่คุณคิด
  • channel ช่องทาง นอกจากเว็บไซต์แล้วการทำอีคอมเมิร์ซยังสามารถสื่อสารได้อีกหลายทางเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ การออกงานนิทรรศการ เป็นต้น อย่าจำกัดตัวเองแค่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
  • revenue รายได้ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การขายโฆษณาออนไลน์ การขายบริการสมาชิก การแนะนำบอกต่อ เป็นต้น
  • community & partner พันธมิตรทางธุรกิจ อาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้า การแบ่งรายได้ การร่วมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 

ท้ายสุดวิทยากรทุกท่านได้ร่วมกันตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และถ่ายรูปร่วมกัน นอกจากนั้นคุณภาคภูมิได้เปิดอีเมล์ vonline@thnic.co.th ไว้ให้ทุกท่านได้ส่งข้อสงสัยมาฝากถามกันเป็นลำดับถัดไป

Download เอกสารจากงานสัมนา

  Dot in Thai - By THNIC

   Domain Name - By TWA

   Web Server CertificateWeb Server Certificate - GITS

   Logistics in Thailandpost - By Thailand Post

   การเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย - By ชมรมอีคอร์มเมิร์ซไทย 

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]