BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

โครงการปันรักสู่น้อง ตอนแต้มสีแต้มฝัน

โครงการปันรักสู่น้อง ตอนแต้มสีแต้มฝัน

ติดตามภาพข่าวการดำเนินกิจกรรมได้ ที่นี่

หลักการและเหตุผล

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .th ได้ริเริ่มกิจกรรม เพื่อสังคมภายใต้ชื่อโครงการ 10 ปี 10 ความดี ขึ้นในปี 2552 เนื่องในโอกาสการดำเนินธุรกิจครบรอบปีที่ 10 ของบริษัท จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทพบว่า ยังมีอีกหลายภาคส่วนของสังคมที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนไทย ทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจสานต่อ โครงการปันรักสู่น้อง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการของปีที่ผ่านมา เพราะทางบริษัทเล็งเห็นว่า ประเทศของเราจะพัฒนาต่อไปได้ก็ต้องอาศัยพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโต ขึ้น พร้อมกับความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ การได้รับอุปกรณ์ หรือ สิ่งของที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างพัฒนาการดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ทางบริษัท จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้สังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและ ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) หมู่ที่ 3 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยที่เหมาะสมส่งผลต่อ พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาแก่โรงเรียนที่ ขาดแคลน
  2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนในระดับประถมศึกษาให้มีอุปกรณ์และ เครื่องเล่นที่เหมาะสมสวยงาม
  3. เพื่อให้องค์กรและพนักงานขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ เพื่อสังคม
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เยาวชนของชาติที่อยู่ ในระดับประถามศึกษาจะได้มีอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นที่เหมาะสมสวยงาม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เติบโตขึ้นมีนิสัยรักการอ่าน และมีความคิดสร้างสรรค์
  2. องค์กรและ พนักงานขององค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย
รูปแบบการดำเนินงาน
  1. ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาปรับปรุงเครื่องเล่น ภายในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553
  2. ทางบริษัททำพิธีส่งมอบโครงการ มอบชุดของขวัญ อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553
ข้อมูลเบื้องต้น
นักเรียนชั้น อนุบาล 1 อนุบาล 2 ประถมศึกษา 1 – 6 จำนวน 64 คน
เด็กก่อนวัยเรียนอายุไม่เกิน 3 ปี 18 คน

สถานที่
โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ)
หมู่ที่ 3 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
เว็บไซต์ www.klongtaja.ac.th
แผนที่ google maps

ผู้ประสานงาน ผู้อำนวยการ ยุพิน พุ่มพิบูลย์
โทรศัพท์ 034 768 421, โทรศัพท์มือถือ 089 918 3212

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
111 หมู่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้น 2 ห้อง พี-206
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์ www.thnic.co.th

สิ่งของที่ขอรับบริจาค
อุปกรณ์กีฬา
  • โต๊ะปิงปองกำลังเป็นที่ต้องการมาก
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
  • เครื่องเขียน: ดินสอไม้, ยางลบ และไม้บรรทัด
  • อุปกรณ์สี: สีเทียน และ สีไม้ (ดินสอสี)
ของเล่นสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเด็ก
สีทาภายนอกสำหรับทา เครื่องเล่นที่เป็นเหล็ก

สามารถส่งของรับ บริจาคมาทางไปรษณีย์ หรือนำมาส่งเองได้ที่
บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
111 หมู่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ชั้น 2 ห้อง พี-206
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หรือ

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

กำหนดรับบริจาคสิ่งของ
ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553
ทางทีมงานจะนำของทั้ง หมดไปที่โรงเรียนในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553

ผู้ประสานงาน
ทีม PR
โทรศัพท์ 0 2564 8031 หรือ 0 2244 8261
โทรสาร 0 2564 8033 หรือ 0 2244 8264
อีเมล์ pr (at) thnic.co.th

รูปภาพโรงเรียน
กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]