BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

APNG Camp ครั้งที่ 10 : APNG - ICT vision from, by and for Next G...

APNG Camp ครั้งที่ 10

หัวข้อ 'APNG - ICT vision from, by and for Next Generation'
11 – 15 สิงหาคม 2551 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
  APNG Camp คืออะไร
 • เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้นำทางด้านอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
 • เป็นกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มคนผู้บุกเบิกโลกไซเบอร์และกลุ่มคนรุ่นใหม่ในระดับเอเชียแปซิฟิกมีโอกาสเรียนรู้และได้ทำงานร่วมกัน
 • เป็นกิจกรรมที่เราจะได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันวิสัยทัศน์ มุมมอง ต่างๆ กันจากคนที่มาต่างพื้นที่กัน

  สิทธิพิเศษจากทีเอชนิค

ทีเอชนิคมีความภูมิใจที่จะมอบสิ่งที่ดีให้แก่สังคมอินเทอร์เน็ตไทย และมุ่งหวังที่จะเห็นการพัฒนาในเชิงบวกเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์แห่งนี้ โดยทีเอชนิคจะร่วมสนับสนุนให้คนไทยได้เข้าร่วม APNG Camp จำนวน 50 คน โดยทีเอชนิคจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและสิ่งจำเป็นดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 • ค่าลงทะเบียนของ APNG Camp
 • ที่พัก
 • ค่าเดินทางหากมาจากต่างจังหวัด (นอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑล) สำหรับการเดินทางโดยรถบัสและรถไฟเท่านั้น และต้องนำส่งตั๋วเดินทางเที่ยวมาและสำเนาเที่ยวกลับ แก่เจ้าหน้าที่ทันทีที่มาลงทะเบียน

  วัน – เวลา

วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2551


  สถานที่

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ปทุมธานี


  คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วม APNG Camp
 • ผู้ที่มีอายุ 18 – 35 ปี เพศ ชาย หรือ หญิง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้
 • ผู้ที่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ เช่น Web Developer, Engineer หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ, บันเทิง, สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

  เงื่อนไขการขอรับสิทธิพิเศษ
 1. Application: Please kindly fill the application in English in the following format:
  • Name and affiliation:
  • Age:
  • Gender:
  • Nationality:
  • Telephone Number:
  • Cell Phone Number:
  • Contact email address:
  • Educational Background:
  • Work Experiences:
  • Why do you want to join APNG Camp and how would you like to contribute to the APNG Camp? (Limit to 500 words)
  • Key terms or topic of papers/presentations:
  • How you would present your countries ethnicity in 10th APNG (Do something really unique to represent your ethnicity).

 2. The papers/presentations are expected to align with one of the following working groups (WG) Please kindly do the papers/presentations in English (Limit to 2 pages of A4):
  • Internet Technologies
  • Internet Culture & Blog
  • Internet History Museum
  • Live-E & DUMBO
  • Natural Disaster Recovery Management and e- Health

 3. Description of presentation (between 250 and 500 words):
  • Authors should aim for presentations of 15 to 20 minutes duration, including question time.
  • PowerPoint preferred.

 4. Photograph Applicants must submit one photograph (either color or black and white) taken on a white background.
  Size = 2 x 2 inches. Photographs may be no more than six months old.

  เกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการจะพิจารณาจากความน่าสนใจของเนื้อหาเรียงความที่ท่านส่งเข้ามา


  ระยะเวลาที่เปิดรับใบสมัคร

ด่วน! ส่งใบสมัครพร้อมเรียงความได้จนถึงเที่ยงคืน วันที่ 17 เมษายน 2551


  ประกาศผล
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ
Name Country Title of Presentation
Anan Dilokratsuchart TH Internet Technologies
Anan Teerabruranapong TH RSS 360
Asit Maneesarn TH E-Commerce
Chonthara Toechamroen  TH Medical online
Kotchaphan Aokdeelert TH Internet Technolgies
Krittamuk Prommoon TH Internet Responsibility, Integrity, and Identity
Nariopon Thungtreerat TH Is the Internet TV an alternative TV for Thai Society?
Orapin Charoenchai TH Internet Technology
Patcha Kunakulsawat TH Internet Culture & Blog (Now we are in WEB 3.0 AGE)
Pimnara Chaimitjaroen TH PPLive
Piyawan Auktimakul TH Teenagers and The Use of Internet
Preeda Payattakool TH Google Map Application Programming Interface ( Google Map API )
Rungnapa Roongroj  TH Internet Culture & Blog
Saranya  Mekratri TH Internet, past present and future
Sineenart Sudsee TH Internet Technologies
Subharerk Chaiwattanakun TH Internet History Museum
Tanai Hongthiemjan TH The shortage of a modern technology and specialist in up-country of Thailand
Wichawin Hongprapat TH High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA)
Wuthipong Pangjai TH Internet Culture & blog


  ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Ms. Suphitsara Boonrat (APNG Secretariat)
โทรศัพท์: 0 2524 6613
Email: apng-sec@apng.org

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

THNIC.CO.TH

APNG.ORG

INTERLAB.AIT.AC.TH


  การเดินทาง
 • สามารถขึ้นรถตู้จากอนุสาวรีย์ (จอดหน้าธนาคารออมสินฝั่งพหลโยธิน) – ธรรมศาสตร์รังสิต (สายที่จอดในธรรมศาสตร์) หรือ
 • รถตู้จากลานจอดรถหมอชิตเก่า (จอดใกล้กับทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตุจักร) – ธรรมศาสตร์รังสิต (สุดสายที่อุทยานวิทยาศาสตร์) หรือ
 • รถประจำทางสาย 29, 39, ปอ. 29 และ ปอ. 39
 • ดาวน์โหลดแผนที่ AIT

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]