BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

ทีเอชนิคร่วมกิจกรรมกับทางซิสโก้ในงานรู้เท่าทันไอทีเพื่อชุมชน

ทีเอชนิคร่วมกิจกรรมกับทางซิสโก้ในงานรู้เท่าทันไอทีเพื่อชุมชน
[19 กรกฎาคม 2552]

งานเสวนารู้เท่าทันไอทีเพื่อชุมชน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จัดโดยบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม จำกัด ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมการใช้ไอทีเพื่อชุมชนดอนเมือง เป็นงานที่จัดขึ้นทุก 2 เดือนเพื่อให้คนในชุมชนหันมาให้ความสนใจในเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ภายในงานมีการพูดคุยกันถึงปัญหาเรื่องเด็กติดเกมส์ รวมทั้งหาหนทางแก้ไข้ และวิธีการป้องกัน

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้นำทีมงานเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บริการการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภาย ใต้ .th (ดอททีเอช) รวมทั้งจัดกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษ เป็นคูปองจดทะเบียนชื่อโดเมน.in.th (ดอทอินไทย) ฟรี 1 ปี ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเข้ามาซักถาม และขอรับสิทธิพิเศษนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ภายในห้องสัมมนา

ภายในห้องสัมมนา

มีผู้สนใจเข้ามาซักถามและรับสิทธิพิเศษเป็นจำนวนมาก

มีผู้สนใจเข้ามาซักถามและรับสิทธิพิเศษเป็นจำนวนมาก

มีผู้สนใจเข้ามาซักถามและรับสิทธิพิเศษเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกเล่นเกมส์เพื่อชิงของรางวัล

ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกเล่นเกมส์เพื่อชิงของรางวัล

ทีมงานทีเอชนิค

ทีมงานทีเอชนิค

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]