BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English
THNIC eNewsletter
 
หากรายละเอียดด้านล่างไม่แสดงกรุณา คลิกที่นี่

ฉบับที่ 54, เมษายน 2560

ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน ".th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์".th” ในระดับที่2 แบบไม่มีหมวดหมู่ co.th คั่นกลางสำหรับปี 2560 เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เปิด รับสมัครระหว่าง วันที่ 25 เม.ย. - 5 มิ.ย. นี้เท่านั้น

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิด รับจด SLD.th ในครั้งนี้ว่า “จากความต้องการขอจดชื่อโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางในรอบที่ผ่านมา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เปิดเป็นรอบพิเศษช่วงสั้น ๆ นับตั้งแต่ปี2557 เป็นต้นมา ผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบ การและเจ้าของแบรนด์ที่ให้มูลค่ากับชื่อโดเมนที่เป็นแบรนด์ของตนอย่างมาก เพื่อใช้โปรโมทตัวตนบนโลก ออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ของตนเองทั้งแบรนด์ไทยและต่างชาติ ประกอบกับขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเน้นด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ซึ่งมีโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ที่ดำเนินการอยู่ และ ต้องการเงินสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนั้น การเปิดในรอบนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนสนับสนุนให้แก่โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก

สำหรับการเปิด SLD.th ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ เปิดรับจด SLD.th โดยครั้งนี้จะเป็นแบบเฉพาะกิจสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อนิติบุคคลทางธุรกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ชื่อเครื่องหมายการค้า และ ชื่อการจัดงาน หรือ โครงการขนาดใหญ่ขององค์กรเอกชนหรือ หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น สำหรับหน่วยงานที่ต้องการให้ชื่อเว็บไซต์สั้น กระชับและจดจำได้ง่าย สามารถยื่นขอ จดได้ภายในวันที่แจ้ง"

ผู้สนใจสามารถส่งคำขอสมัครจดชื่อโดเมนพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อ โดเมน ได้ที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 5 มิ.ย. 2560 ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสามารถ บริจาคเงินเพื่อจดโดเมนจำนวน 1 ล้านบาทต่อชื่อ สำหรับตลอดอายุการใช้งาน หรือ บริจาคเงินจำนวน 1 แสน บาทต่อชื่อต่อปี ให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้โดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld หรือ ติดต่อที่ โทร: 02-105-4007 หรือ อีเมล: sld@thnic.co.th