BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English
THNIC eNewsletter

หากรายละเอียดด้านล่างไม่แสดงกรุณา คลิกที่นี่
Thai  ฉบับที่ 049, มีนาคม 2558
blank
ท่านสามารถติดตามข่าวกิจกรรมของ THNIC ได้เพียงกด like ที่หน้า Facebook ของ THNIC
blank

THNIC ประกาศเปิดโครงการเฉพาะกิจ ให้บริการจดโดเมนระดับ 2 อีกครั้ง

blank
เนื่องด้วยการเปิดโครงการเฉพาะกิจให้บริการจดโดเมนระดับที่ 2 (Secondary Level Domain หรือ SLD) ภายใต้สกุล .th เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ให้ความสนใจยื่นขอจดโดเมนจำนวน 60 ชื่อ มีโดเมนได้รับอนุมัติจำนวน 31 ชื่อ และยังมีผู้สนใจจากภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ต้องการจดโดเมน .th SLD เป็นอย่างมากที่พลาดการยื่นขอจดครั้งที่แล้ว โดยครั้งนี้จะเป็นการเปิดรับจดโดเมน .th SLDให้เฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างๆ เท่านั้น
เปิดรับสมัครเพียง 30 วัน เท่านั้น เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป โดยรายได้ทั้งหมดจากการจดโดเมนแบบเฉพาะกิจครั้งนี้จะมอบเป็นเงินบริจาคจากผู้สนใจแต่ละรายให้แก่มูลนิธิ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยโดยตรง เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นในอนาคต
จากประสบการณ์ในการเปิดรับจดโดเมน .th SLD และข้อเสนอแนะจากผู้ที่สนใจ ครั้งที่ผ่านมา จึงทำให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการรับสมัครครั้งนี้ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้สนใจจดโดเมน .th SLD เป็นสำคัญ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 24.00 น. เท่านั้นโดยรายได้จากการเปิดโครงการเฉพาะกิจครั้งนี้จะบริจาคให้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเพื่อสนับสนุนทุนโครงการอินเทอร์เน็ตชนบทสู่ครัวเรือนและโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thnic.co.th/sld/
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ staff(at)thnic.co.th หรือ (+66) 2105 4007
* ท่านได้รับจดหมายข่าวฉบับนี้จาก THNIC เนื่องจากท่านมีชื่อเป็นผู้ติดต่อของโดเมน ภายใต้ .th หรือท่านได้สมัครรับจดหมายข่าวไว้กับ THNIC
blank